Jak TO říct lépe, aby VÁS okolí vnímalo

 

 

Setkání naživo je i v online světě stále ten nejúspěšnější krok ke spolupráci.

 

To, co v naší každodenní komunikaci mnohdy chybí je aktivní naslouchání a porozumění tomu, co druhý říká. Jak na to? Se zájmem! Nejdříve pochopme svůj styl chování a komunikace
Potom rozpoznejme styl komunikace a chování ostatních. Nakonec přizpůsobme svůj styl chování a komunikace.

 

Dozvíte se opravdu mnohé, co vám otevře oči a dostanete tak svou komunikaci pod kůži.

Zjisti, co tě nabíjí

Pokud je v životě nějaká vzácná kvalita, je to sebevědomí. Vaše sebevědomí je o Vašem porovnání mezi Vámi a Vašimi vzory, a o jejich vlivu na Vás. Zdravé sebevědomí pomáhá nastolit odvahu a vytrvalost. Je to stav, kdy si člověk přiměřeně, ale dostatečně věří, že věci zvládne, že má dostatek schopností projít problémy a neúspěchy.

Co s tím? Soustřeďte se více na sebe a neporovnávejte se s ostatními. Kontrolujte své sebehodnocení, zastavte tok zbytečných pochybností a začněte věnovat svou pozornost svým úspěchům. Napište si je na papír, položte na stůl nebo vylepte na zrcadlo a připomínejte si je třeba stokrát denně, je to Váš úspěch a Vy si ho zasloužíte prožít zas a znova.

Pracujte na svém sebevědomí každý den a ukažte sobě i svému okolí, co umíte.


Dotahování je cestou k úspěchu

Dotahujte své nápady, dotahujte svá předsevzetí, dotahujte své plány.

Dosahování úspěchu je cyklické. Na počátku je nápad a cíl. Nápad může vzniknout z existence nějaké potřeby anebo může potřebu i vytvářet. Druhým krokem bývá sestavení plánu, jak potřebu či potřeby uspokojovat. Od plánu se odvíjejí činy, akce, jednání směřující k dosažení cíle. Důležitá je zpětná vazba. Bylo-li cíle dosaženo, slouží tato zpětná vazba ke stimulaci dalšího rozvoje a dalších aktivit. Zpětná vazba podporuje motivaci.

Vaše vytrvalost je naprosto nutným předpokladem pro dosažení úspěchu. A v neposlední řadě si dejte nějakou odměnu za splnění cíle. Zasloužíte si to.

Osobní /firemní vize

Kam směřujete, kam se snažíte dostat? Co se snažíte vybudovat? Jakou v tom hrajete roli? Je to ta role, kterou jste si vybrali ve svém podnikání?

Popište sám současný stav
Požádejte někoho o nezávislý popis současného stavu
Požádejte své zaměstnance o popis současného stavu (forma dotazníku, průzkumu, aj.)
Požádejte své klienty nebo dodavatele o popis současného stavu
Koukněte do zrcadla a pohovořte sám se sebou
Sepište si návrhy a dejte si do cílů jen to, čeho jste schopen dosáhnout
Cíle, vize, mise musí mít pozitivní charakter
Cíle, vize, mise musí být jedinečné, aby se odlišily od ostatních
Prezentace směrem k zaměstnancům musí jít od Vás
Musí být viditelné, že vy sám firemní cíle a vize zrcadlíte
Ujistěte se, že všichni pochopili a následují stanovené cíle
Připravte materiály, dokumenty, odměny pro oslavný rituál, chvíle ocenění
Najděte pravidelnou aktivitu při poradě, hodnocení, týmové akci k prezentaci vize a cílů
Umístěte vize a cíle na viditelná místa
Buďte inspirativní pro ostatní, jděte příkladem
Chvalte, vyzdvihujte
Na každé poradě proberte firemní vize a cíle, jejich hlavní hodnoty a požádejte zaměstnance, aby řekli příklady, jak je naplňují v jejich práci
Jste největším příkladem!!

(výpisky z knih A. Fishmana)