Dotahování je cesta k úspěchu

posted in: Blog | 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotahujte své nápady, dotahujte svá předsevzetí, dotahujte své plány.

Dosahování úspěchu je cyklické. Na počátku je nápad a cíl. Nápad může vzniknout z existence nějaké potřeby anebo může potřebu i vytvářet. Druhým krokem bývá sestavení plánu, jak potřebu či potřeby uspokojovat. Od plánu se odvíjejí činy, akce, jednání směřující k dosažení cíle. Důležitá je zpětná vazba. Bylo-li cíle dosaženo, slouží tato zpětná vazba ke stimulaci dalšího rozvoje a dalších aktivit. Zpětná vazba podporuje motivaci.

Vaše vytrvalost je naprosto nutným předpokladem pro dosažení úspěchu. A v neposlední řadě si dejte nějakou odměnu za splnění cíle. Zasloužíte si to.