Jak na Osobní a Firemní vizi

posted in: Blog | 0

Kam směřujete, kam se snažíte dostat? Co se snažíte vybudovat? Jakou v tom hrajete roli? Je to ta role, kterou jste si vybrali ve svém podnikání?

Popište sám současný stav
Požádejte někoho o nezávislý popis současného stavu
Požádejte své zaměstnance o popis současného stavu (forma dotazníku, průzkumu, aj.)
Požádejte své klienty nebo dodavatele o popis současného stavu
Koukněte do zrcadla a pohovořte sám se sebou
Sepište si návrhy a dejte si do cílů jen to, čeho jste schopen dosáhnout
Cíle, vize, mise musí mít pozitivní charakter
Cíle, vize, mise musí být jedinečné, aby se odlišily od ostatních
Prezentace směrem k zaměstnancům musí jít od Vás
Musí být viditelné, že vy sám firemní cíle a vize zrcadlíte
Ujistěte se, že všichni pochopili a následují stanovené cíle
Připravte materiály, dokumenty, odměny pro oslavný rituál, chvíle ocenění
Najděte pravidelnou aktivitu při poradě, hodnocení, týmové akci k prezentaci vize a cílů
Umístěte vize a cíle na viditelná místa
Buďte inspirativní pro ostatní, jděte příkladem
Chvalte, vyzdvihujte
Na každé poradě proberte firemní vize a cíle, jejich hlavní hodnoty a požádejte zaměstnance, aby řekli příklady, jak je naplňují v jejich práci
Jste největším příkladem!!

(výpisky z knih A. Fishmana)