Jak se připravit na zasedání TAB boardu

posted in: Blog | 0

Koncem měsíce se sejdu se svými členy, probereme situaci ve firmě, zkontrolujeme plnění závazků a připravíme téma na blížící se zasedání TAB Zní to jednoduše? Možná ano, ale je za tím hodně práce. Práce, která je brzy vidět. Témata se většinou točí kolem zaměstnanců, strategie firmy, plánování času, řízení financí, jak zvládat akvizice, jak uřídit rychlý růst atd. Samotná příprava tématu vede k zamyšlení nad dalším směřování firmy.

Pro přípravu tématu platí obecné zásady, pokud chceme, aby ostatní členové boardu dobře pochopili nové téma a poskytli konstruktivní rady nebo doporučili řešení, připravíme si stručnou prezentaci k tématu dle následujících bodů.

• Popis tématu: V jedné nebo dvou větách popište jádro problému, co je jeho předmětem. Např.: jedná se o výzvu, obavu, příležitost nebo opakující se problém?

• Důležitost: Jak to ovlivní vaše podnikání – finance (cash-flow, zisky), zaměstnance, produkty, služby, zákazníky, načasování, budoucnost nebo jiné důležité faktory? Jaké jsou možné důsledky, pokud tento problém nebude správně řešen?

• Ideální výsledek: Jaké konkrétní výsledky nebo výstupy požadujete? Čeho chci dosáhnout?

• Důležité podkladové informace: Shrňte v bodech: Jak, kdy, proč a kde tento problém vznikl? Kdo jsou klíčoví účastníci? Jaké vlivy zde působí? Jaký je současný stav problému?

• Dosavadní přijatá opatření: Jaké kroky jste až dosud učinili? Jaké další možnosti zvažujete?

• Pomoc, kterou požaduji: Jaký výstup od boardu požadujete? Například: potvrzení vašeho řešení, návrh alternativního řešení, dodání sebedůvěry, co se týče správného rozhodnutí, identifikace důsledků přijatých/ nepřijatých opatření, kde lze nalézt další informace, kritika současného plánu atd.